Chiesi pro doorzoeken  

Longjournaal nr. 04, 2024

In dit Longjournaal aandacht voor: e-gezondheidsinterventies effectief bij rookstop, initiële behandeling astma en COPD, Exacerbaties en ziekenhuisopnames, loopfrequentie en COPD-status en EU-akkoord over luchtkwaliteit.

Bekijk het Longjournaal

UITGELICHT

Longjournaal 04 1

E-gezondheidsinterventies effectief bij rookstop
Rookstoppercentages door e-gezondheidsinterventies, zoals mobiele apps, sms’en en telegeneeskunde bij personen die willen stoppen met roken liggen 1,86 keer hoger dan bij rokers die hun toevlucht zoeken tot meer traditionele methoden, zoals cognitieve gedragstherapie en farmaceutica. Dit concludeerde een team Chinese wetenschappers na onderzoek in drie bekende databanken. Ze zagen bij de digitale methodes ook een hogere therapietrouw en wijzen op hun eenvoud en brede toegankelijkheid.

Referenties

 https://www.mediquality.net/be-nl/topic/article/25644909/e-gezondheidsinterventies-effectief-bij-rookstop

Li, Shen et al. Efficacy of e-health interventions for smoking cessation management in smokers: a systematic review and meta-analysis. eClinicalMedicine, Volume 68, 102412 - https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.102412

Het Longjournaal maandelijks in uw inbox?

Dit is een verplicht veld!
Dit is een verplicht veld!

Longjournaal 04 5

EU-akkoord over luchtkwaliteit

Vertegenwoordigers van het voorzitterschap van de Europese Raad en van het Europees Parlement hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt over strengere luchtkwaliteitsnormen binnen de Europese Unie. Hiermee moet het doel van nul verontreiniging in 2050 een stap dichterbij komen. Ook zullen de EU-luchtkwaliteitsnormen nauwer worden afgestemd op de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Referentie

https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2024/02/20/air-quality-council-and-parliament-strike-deal-to-strengthen-standards-in-the-eu

 

Ander nieuws

Longjournaal 04 2 v2

Initiële behandeling astma en COPD

De initiële behandeling van patiënten met astma en COPD varieert aanzienlijk per land, blijkt uit onderzoek met data uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Spanje en Nederland. Bij astma blijken kortwerkende beta2-agonisten het meest voorgeschreven, bij COPD varieerde dit per land. De onderzoekers zagen in de VS het hoogste percentage onbehandelde COPD-patiënten.

Referentie

Markus AF, Rijnbeek PR, Kors JA, et al. Real-world treatment trajectories of adults with newly diagnosed asthma or COPD. BMJ Open Respiratory Research 2024;11:e002127.  - https://bmjopenrespres.bmj.com/content/11/1/e002127.long

Longjournaal 04 3

Exacerbaties en ziekenhuisopnames

Een wereldwijde meta-analyse van gegevens van ruim 65.000 patiënten met COPD laat zien dat de uitkomsten van ziekenhuisopnames vanwege exacerbaties heterogeen, maar bovenal slecht zijn. De sterkste voorspellers van sterfte en heropname blijken niet-invasieve ventilatie en twee of meer gerelateerde ziekenhuisopnames een jaar voorafgaand aan de betreffende opname.

Referentie

Waeijen-Smit K, et al. Global mortality and readmission rates following COPD exacerbation-related hospitalisation: a meta-analysis of 65 945 individual patients. ERJ Open Res. 2024 Feb 26;10(1):00838-2023.- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10895439

Longjournaal 04 4

Loopfrequentie en COPD-status

Een hogere loopfrequentie in het dagelijks leven hangt bij patiënten met COPD samen met een betere COPD-status en een lager risico op ernstige exacerbaties. Dat is de conclusie van een internationale studie waaraan ook onderzoekers van de KU Leuven en Universiteit Gent meewerkten. Deze relatief eenvoudige tool zou in de toekomst aantrekkelijk kunnen zijn als prognostische marker en voor de klinische resultaten.

Referentie

Delgado-Ortiz L, et al. Real-world walking cadence in people with COPD. ERJ Open Res. 2024 Mar 4;10(2):00673-2023.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38444656

2610/TCP/RES/BE/03-2024 - MAY 2024

Ontgrendel

De inhoud van deze pagina is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg in België en het Groothertogdom Luxemburg.
Om toegang te krijgen tot deze informatie moeten wij verifiëren dat u een geregistreerd arts bent.

Op grond van de gedragscode voor geneesmiddelen reclame mag Chiesi bepaalde informatie alleen delen met artsen.


Pagina beoordelen

Wij zijn benieuwd naar uw mening en ervaring. Om die reden vragen wij u om een beoordeling achter te laten.

Bedankt